TFC Heleen van den Berg

Live-uitzending: Massale koor- en samenzang 11 juni  2022 – 19.30 uur

Heleen Dandash – van den Berg in Beiroet (Libanon)

Zoals u wellicht weet, is Heleen in 2017 door onze gemeente en de GZB uitgezonden naar Libanon.
Het is de visie van de GZB dat over de hele wereld mensen God leren kennen,
een plek vinden in een gemeente en groeien in geloof.
Heel praktisch mag Heleen hier ook vorm aan geven door haar leven en werk in Libanon.

De GZB werkt altijd samen met lokale partnerkerken, in dit geval de Resurrection Church.
Deze gemeente zet zich in op allerlei manieren om zichtbaar te zijn in de samenleving,
zoals bijvoorbeeld door middel van gemeentestichting en evangelisatie, (theologisch) onderwijs,
counseling, medische hulp, noodhulp en kinderopvang.

Heleen is werkzaam bij peuteropvang GROW, waar peuters met een moeilijke thuissituatie
een veilige plek hebben en horen over Gods liefde.
Binnen de gemeente is Heleen betrokken bij de pastorale zorg voor vrouwen en nieuwe gelovigen.

 

 

De Thuisfrontcommissie (TFC)

Als TFC zijn we nauw betrokken bij het werk van Heleen.
We doen ons best om het werk van Heleen zoveel mogelijk te ondersteunen vanuit Nederland.
Als zendende gemeente hebben we onze verantwoordelijkheid om Heleen te ondersteunen in haar werk.
Het dagelijks leven in een andere cultuur, ver weg van vertrouwde gewoonten en moedertaal
vergt enorm veel van een zendingswerker. De ondersteuning is daarom niet alleen financieel,
maar gebeurt vooral ook door middel van gebed en mentale ondersteuning!

Op deze manier mogen wij een actieve bedrage leveren aan zendingswerk over de grenzen heen.
De TFC van Heleen bestaat uit:

Wim en Anja Timmerarends, Marcel en Nelleke van de End,
Marinus en Petra Müller, Edit Bolk, Mascha van den Berg en Aleid van Mourik.

Mocht u vragen hebben, spreek ons gerust aan als u ons ziet, of mail naar heleentfc@gmail.com.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Momenteel zijn er geen lopende acties, maar als er weer acties zijn,
                         zullen we de informatie daarover ook hier met u delen.

 

Hoe kunt u meedoen?

U kunt mee bidden
Heleen verstuurt regelmatig gebedspunten via Whatsapp.
Wilt u deze ontvangen zodat u nog gerichter kunt bidden?
Neem even contact op met één van de TFC leden (of stuur een mail).
Dan zorgen wij dat u in de verzendlijst komt.

 

U kunt meelezen
Op de GZB pagina van Heleen staat nog meer informatie over het werk van Heleen.
Hier komen ook extra blogposts online.
Daarnaast kunt u zich hier ook opgeven voor de nieuwsbrief die 4x per jaar verschijnt.
Ga naar:   meer informatie over het werk van Heleen

 

U kunt financiële ondersteuning geven door te doneren
Elk jaar stelt de GZB een budget op voor de financiële ondersteuning van Heleen.
Dit geld is niet alleen bestemd voor een maandelijkse bijdrage voor haar levensonderhoud,
maar wordt door de GZB ook gebruikt voor bijvoorbeeld reiskosten, verzekeringen en huisvestingskosten.
Wilt u hier ook aan bijdragen? Hiernaast vindt u de bankgegevens
of u kunt de QR code scannen met uw bankieren app om een bedrag over te maken.

Gift geven?

NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB, o.v.v. TFC Hoop voor vluchtelingen of via deze link

of gebruik de qr code

 

 

U kunt zendingsmaatje worden
U kunt er ook voor kiezen om zendingsmaatje te worden en maandelijks een bedrag te geven.
Dit kan al voor 5 euro per maand. Als zendingsmaatje steunt u het werk van Heleen structureel met
een vast bedrag per maand. Het is makkelijker om betrokken te blijven, want u krijgt meer specifieke
informatie uit regio en ontvangt als zendingsmaatje ook automatisch de nieuwsbrief van Heleen.
Opgeven als zendingsmaatje kan hier:  zendingsmaatje.
Vink het vakje met TFC aan en kies Heleen als zendingswerker, waarna u verder uw gegevens kunt invullen.