hervormdmontfoort

Collecte

Aangezien de diaconie en kerkrentmeesters afhankelijk zijn van uw giften,
willen wij u vragen uw gift over te maken op de bankrekeningen van de kerk.
Dit, zodat we de behoeftigen kunnen blijven ondersteunen (diaconie) en
het pastoraat en de overige kosten voldaan kunnen worden (kerkrentmeesters).
.xx
.
De bankrekeningen zijn:

.

Kerkrentmeesters:

NL66 RABO 0134 6163 40 t.n.v. Hervormde Gemeente Montfoort,
wilt u erbij vermelden of de gift bestemd is voor eredienst, gebouwenfonds of predikantsplaats


U kunt ook de onderstaande link gebruiken:

Voor de eredienst

Voor het gebouwenfonds

Voor de predikantsplaats

Voor de kosten opening winterwerk

 

De solidariteitskas kunt u ook via deze link betalen:   Solidariteitskas

 

Diaconie:

NL84 RABO 0134 6807 15 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Montfoort.
Uw gift kunt u overmaken op bovenstaande bankrekening of via deze link .

WBack To Top