Collecte

Aangezien de diaconie en kerkrentmeesters afhankelijk zijn van uw giften,
willen wij u vragen uw gift over te maken op de bankrekeningen van de kerk.
Dit, zodat we de behoeftigen kunnen blijven ondersteunen (diaconie) en
het pastoraat en de overige kosten voldaan kunnen worden (kerkrentmeesters).
.
BIDDAG
.
Uw gift voor de biddag kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL66 RABO 0134 6163 40
t.n.v. Hervormde Gemeente Montfoort, onder vermelding van Biddag collecte of via de link:    Biddagcollecte

.

De bankrekeningen zijn:
.

Kerkrentmeesters:

NL66 RABO 0134 6163 40 t.n.v. Hervormde Gemeente Montfoort,
wilt u erbij vermelden of de gift bestemd is voor eredienst, gebouwenfonds of predikantsplaats

 

U kunt ook de onderstaande link gebruiken:

Voor de eredienst

Voor het gebouwenfonds

Voor de predikantsplaats

 

Collectemunten kunt u van te voren over maken op de muntenrekening van de kerk: NL06 RABO 0120 8490 46
De munten bestaan uit zakjes van 50 stuks en hebben de volgende waarde:

Rood/wit   € 0,60
Geel           € 1,20
Blauw        € 2,40
Groen        € 4,80

 

Diaconie:

NL84 RABO 0134 6807 15 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Montfoort.
Uw gift kunt u overmaken op bovenstaande bankrekening of via deze link .

De diaconale collecte van 25 februari is bestemd voor  Evangeliestek.
Voor meer informatie: Evangeliestek

U gift kunt u overmaken op rekeningnummer NL84 RABO 0134 6807 15
t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Montfoort o.v.v. Evangeliestek