hervormdmontfoort

Vanavond om 19.30 uur:  Wie zingt mee?
.
.
BIDDAG
.
Uw gift voor de biddag kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL66 RABO 0134 6163 40
t.n.v. Hervormde Gemeente Montfoort, onder vermelding van Biddag collecte of via de link:    Biddagcollecte

 

Kerkdiensten zondag 26 maart

     

 

 

 

Iedereen is van harte welkom om de diensten bij te wonen! 

De kerkdiensten kunt u ook live meekijken of beluisteren via pagina luisteren of kerkdiensten.
De liturgie van deze dienst kunt u hier vinden.

De diaconie en kerkrentmeesters zijn afhankelijk van uw giften,
Wij willen u vragen uw gift over te maken op de bankrekeningen van de kerk.

De bankrekeningnummers kunt u vinden onder collecte.

 

 

 

 

WBack To Top