hervormdmontfoort

Mededeling voor de gemeente inzake coronavirus

Update 30 mei 2020, 16.00 uur

Het volgende is gewijzigd:

1. Opgeven bijwonen eredienst:

Als u de komende weken graag gebruik wilt maken van de mogelijkheid
om de komende weken de eredienst bij te wonen, laat dit aan de predikant weten.
Geeft u daarbij ook aan met hoeveel mensen u wilt komen en wanneer u niet kan.
’s Ochtends is er kinderoppas.

2. Indeling:

Vervolgens wordt u ingedeeld en ontvangt u van de kerkenraad een bericht
(schriftelijk of door middel van een telefoontje), wanneer u de dienst kunt bijwonen.
Per dienst hoort u van ons. Hoort u niets, dan bent u nog niet ingedeeld.
De eerste mogelijkheid is maandag 2e Pinksterdag om 9.00 uur.
De komende weken zullen er dertig plaatsen beschikbaar zijn voor de kerkenraad
(één ouderling, één diaken en de predikant), de koster, de organist en een binnenkomende bezoeker.

3. Werkwijze:

Leest u het gebruiksplan vooraf goed door.
Hierin staat beschreven op welke wijze de diensten en activiteiten
georganiseerd worden en wat van u verwacht wordt.

4. Advies

De kerkenraad adviseert om de richtlijnen van het RIVM
(m.b.t. kwetsbare doelgroepen) aan te houden.
Houdt u ook de website in de gaten voor updates en meer informatie over de werkwijze.

 

De kerkdiensten kunt u live meekijken of beluisteren via pagina luisteren of kerkdiensten.
De liturgie van deze dienst kunt u hier vinden.

De diaconie en kerkrentmeesters zijn afhankelijk van uw giften,
Wij willen u vragen uw gift over te maken op de bankrekeningen van de kerk.

De bankrekeningen zijn:

 

Kerkrentmeesters:

NL66 RABO 0134 6163 40 t.n.v. Hervormde Gemeente Montfoort,
wilt u erbij vermelden of de gift bestemd is voor eredienst, gebouwenfonds of predikantsplaats


U kunt ook de onderstaande link gebruiken:

Voor de eredienst

Voor het gebouwenfonds

Voor de predikantsplaats

 

Diaconie:

Deze maand is de diaconie collecte bestemd voor de GZB.

NL84 RABO 0134 6807 15 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Montfoort.
U kunt hiervoor ook deze link gebruiken.

 

Update 25 mei 2020, 10.00 uur

Donderdag 28 mei om 20.00 uur kunt u live meekijken en luisteren met een Bijbelstudie –  Kernwoorden dl.6.
Tijdens deze uitzending kunt u uw vragen door appen naar ds. Simons 06-53413407
Anoniem proberen we de vragen deze avond te beantwoorden.

Live uitzending Bijbelstudie – Kernwoorden dl.6   (aanvang 20.00 uur)

 

Update 23 mei 2020, 10.00 uur

De kerkdiensten kunt u live meekijken of beluisteren via pagina luisteren of kerkdiensten.
De liturgie van deze dienst kunt u hier vinden.

De diaconie en kerkrentmeesters zijn afhankelijk van uw giften,
Wij willen u vragen uw gift over te maken op de bankrekeningen van de kerk.

De bankrekeningen zijn:

 

Kerkrentmeesters:

NL66 RABO 0134 6163 40 t.n.v. Hervormde Gemeente Montfoort,
wilt u erbij vermelden of de gift bestemd is voor eredienst, gebouwenfonds of predikantsplaats


U kunt ook de onderstaande link gebruiken:

Voor de eredienst

Voor het gebouwenfonds

Voor de predikantsplaats

 

Diaconie:

NL84 RABO 0134 6807 15 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Montfoort.
U kunt hiervoor ook deze link gebruiken.

 

Update 20 mei 2020, 22.00 uur

De kerkdienst van Hemelvaarsdag kunt u live meekijken of beluisteren via pagina luisteren of kerkdiensten.

Zie hieronder voor meer informatie over de collectes en de liturgie van deze dienst.

De liturgie

Informatie over de collectes

 

Update 20 mei 2020, 18.00 uur

Vanavond om 20.00 uur kunt u live meekijken en luisteren met een Bijbelstudie –  Kernwoorden dl.5.
Tijdens deze uitzending kunt u uw vragen door appen naar ds. Simons 06-53413407
Anoniem proberen we de vragen deze avond te beantwoorden.

Live uitzending Bijbelstudie – Kernwoorden dl.5    (aanvang 20.00 uur)

 

Update 16 mei 2020, 14.00 uur

De kerkdiensten kunt u live meekijken of beluisteren via pagina luisteren of kerkdiensten.
De liturgie van deze dienst kunt u hier vinden.

 

Voor de kinderen is er een mooie kleurplaat om in te kleuren en zijn er vragen voor de ouderen over de preek van deze ochtend:.

kleurplaat:  Johannes op Patmos

Vragen bij de preek van zondagmorgen 17 mei

 

 

Update 15 mei 2020, 19.00 uur

Vanavond om 19.30 uur afsluiting winterwerk. Evangelist Jan van Dooijeweert geeft een lezing over
‘Getuigen zijn in deze wereld’.  Opening en sluiting van deze avond door Ds. A. Simons.

Uitzending Afsluiting Winterwerk

 

Update 14 mei 2020, 9.30 uur

Vanavond om 20.00 uur kunt u live meekijken en luisteren met een Bijbelstudie –  Kernwoorden dl.4.
Tijdens deze uitzending kunt u uw vragen door appen naar ds. Simons 06-53413407
Anoniem proberen we de vragen deze avond te beantwoorden.

Live uitzending Bijbelstudie – Kernwoorden dl.4    (aanvang 20.00 uur)

 

Update 9 mei 2020, 14.00 uur

De kerkdiensten kunt u live meekijken of beluisteren via pagina luisteren of kerkdiensten.
De liturgie van deze dienst kunt u hier vinden.

 

Voor de kinderen is er een mooie kleurplaat om in te kleuren en zijn er vragen voor de ouderen over de preek van deze ochtend:.

kleurplaat:  Lazarus

Vragen bij de preek van zondagmorgen 10 mei

 

 

Update 7 mei 2020, 14.00 uur

Vanavond om 20.00 uur kunt u live meekijken en luisteren met een Bijbelstudie –  Kernwoorden dl.3.
Tijdens deze uitzending kunt u uw vragen door appen naar ds. Simons 06-53413407
Anoniem proberen we de vragen deze avond te beantwoorden.

Live uitzending Bijbelstudie – Kernwoorden dl.3    (aanvang 20.00 uur)

 

Update 6 mei 2020, 13:00 uur
.
Vanavond is er om 19.30 uur  Wie zingt mee? Thema: Bevrijding
Ga naar pagina Wie zingt mee om de uitzending en het programma te bekijken.
.
Update 4 mei 2020, 7:00 uur
x
Bibliotheek open op afspraak
Voor meer informatie zie bibliotheek

 

Update 2 mei 2020, 9.00 uur

De kerkdiensten kunt u live meekijken of beluisteren via pagina luisteren of kerkdiensten.
De liturgie van deze dienst kunt u hier vinden.

 

Voor de kinderen is er een mooie kleurplaat om te kleuren en zijn er vragen over de preek van deze ochtend:

Kleurplaat dochtertje van Jairus

Vragen bij de preek van zondagmorgen 3 mei

 

 

Update 14 maart 2020, 14:00 uur

xxx
De kerkenraad heeft na overleg met de burgemeester één en ander besloten.
Wat gewijzigd is ten opzichte van de eerdere berichtgeving is het volgende:
xxx
1. De kerkdiensten vinden alleen plaats in de kerkzaal,
.   dus niet in het koor van de kerk.
.   In de morgendienst kunnen gemeenteleden met de achternaam A t/m H komen.
.   In de middagdienst kunnen de gemeenteleden met de achternaam I t/m Z komen.
.   Op deze wijze is het voor iedereen mogelijk een eredienst bij te wonen
.   en wordt het aantal bezoekers beperkt.
xxx
2. Wij raden kwetsbare gemeenteleden aan (ouderen en zieken)
.   om de eredienst niet te bezoeken.
.   Voor mensen met verkoudheidsklachten of verhoging geldt ditzelfde
.   (zie eerdere berichtgeving)
xxx
3. De collecten worden niet tijdens de dienst, maar na de dienst bij de uitgangen
.   gehouden. Het betreft de twee uitgangen van de kerkzaal tegenover elkaar.
xxx
4. Alle activiteiten: kringen, verenigingen en catechisaties vervallen.
xxx

5. De kinderoppas gaat niet door.

xxx
xxx
Montfoort, 13 maart 2020
.
Gemeente,
.
Het coronavirus verspreidt zich snel. Met het oog hierop heeft de Ministeriële Commissie
Crisisbeheersing adviezen en maatregelen uitgevaardigd. Deze raken ook onze gemeente.
Met de Heidelberger Catechismus belijden wij, dat gezondheid en ziekte niet bij geval,
maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen.
.
Tegelijkertijd geeft Hij ons ook de verantwoordelijkheid om hier op een juiste en
geestelijke wijze mee om te gaan en onszelf niet onnodig in gevaar te brengen.
De kerkenraad heeft het volgende besloten:
.
1. De kerkdiensten hebben voortgang op een aangepaste wijze.
.   In de kerkzaal zullen maximaal honderd personen zitten, inclusief kerkenraad.
.   De gemeente zit verspreid over de kerkzaal. Een aantal rijen stoelen zijn      
    verwijderd en de banken met een papier met een rood kruis erop zijn afgesloten.
.   Bij binnenkomst wordt u ook naar een plek gewezen.
.   Rolstoelgebruikers, gemeenteleden die moeilijk ter been zijn en ringleiding-    
    gebruikers hebben voorrang in de kerkzaal. Wanneer het aantal van honderd      
    personen wordt bereikt, wordt u verwezen naar het koor van de kerk.
    Hier zal op een scherm de dienst te volgen zijn.
    De deuren van het schot zullen tijdens de dienst openstaan.
..
2. De collecten worden niet tijdens de dienst, maar na de dienst bij de uitgangen
.   gehouden. Het betreft de twee uitgangen van de kerkzaal tegenover elkaar en de
.   twee uitgangen van het koor van de kerk.
3. De bediening van het Heilig Avondmaal van D.V. 29 maart wordt uitgesteld.
….
4. De ouderenmorgen van D.V. 31 maart gaat niet door, net als de vrouwenvereniging
.   van D.V. 19 maart. De overige kringen blijven wel doorgaan.
..  Zonder tegenbericht van uw wijkouderling gaan de huisbezoeken ook door.
..
5. De kinderoppas gaat door en vindt plaats beneden in Rehoboth.
..
6. Wij raden aan om de adviezen van het RIVM inzake verkoudheidsklachten of
.   verhoging in acht te nemen en thuis te blijven. Kwetsbare gemeenteleden (zoals
.   ouderen en zieken) raden wij ook aan de adviezen van het RIVM in acht te nemen.
.   U hoeft zich hier niet bezwaard over te voelen.
.   De kerkdienst is online te beluisteren via: deze link
.
Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad via scriba@hervormdmontfoort.nl of met uw predikant (0348 – 469416).
Wanneer de situatie wijzigt, zal de kerkenraad u hiervan op de hoogte brengen via de website of per brief.
Voor elke activiteit in de komende weken, ook voor de andere dagen van de week, kunt u de website raadplegen.
.
Gemeente, laten we, te midden van alles wat ons overkomt niet vergeten dat we onderweg zijn naar
Goede Vrijdag en Pasen. Een tijd van bezinning, om ons te richten op de weg die Hij gegaan is.
Wij wensen u als kerkenraad de rust en de genade toe in Hem, Die een Schuilplaats is tegen de ‘vloed’.
.
Een hartelijke groet van uw kerkenraad,
..
Ds. A. Simons                                                                         Dhr. J. van ’t Hof
Voorzitter                                                                                Scriba

WBack To Top