hervormdmontfoort

Mededeling voor de gemeente 

 

Montfoort, 19 juni 2021

De kerkdiensten kunt u live meekijken of beluisteren via pagina luisteren of kerkdiensten.
De liturgie van deze dienst kunt u hier vinden.

De diaconie en kerkrentmeesters zijn afhankelijk van uw giften,
Wij willen u vragen uw gift over te maken op de bankrekeningen van de kerk.

De bankrekeningnummers kunt u vinden onder collecte.

 

Geliefde Gemeente,

 

1. Uitnodigingsbeleid

Zondag 20 juni is iedereen van harte welkom. Dit n.a.v. de ruimere regelgeving.

Wij verwachten dat u thuis blijft, indien het antwoord ‘ja’ is
op één van de vragen van de RIVM gezondheidscheck.

 

2. Verkeer

Aangezien minder dan 100 mensen aanwezig zijn, vervalt de registratieplicht.
Wel vragen wij alle bezoekers bij binnenkomst de handen te desinfecteren.
Pastorale eenheden zitten bij elkaar in de niet afgezette banken.
Zij houden minimaal 2,5 meter afstand tot elkaar (vijf stoelen).
Wij vragen om bij lege banken door te schuiven naar het einde van de bank
en de aanwijzingen van de coördinatoren op te volgen.

 

3. Zingen

Er wordt wel gezongen in de eredienst.
Het maximum aantal psalmen is beperkt tot vier verzen per dienst.

 

4. Overig

Er is kinderoppas in Rehoboth.

 

5. Media

Als u soms benaderd wordt door de media dan willen wij u vragen deze mensen door te verwijzen naar
dhr. Samuel van den Berg   (06-44213615). Hij is aangesteld door de kerkenraad als woordvoerder.

 

Houdt u ook de website in de gaten voor updates en meer informatie over de werkwijze.
Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad
via    scriba@hervormdmontfoort.nl    (06-48703421) of met uw
predikant ds. A. Simons    dsasimons@kliksafe.nl   (0348-469416/06-53413407).

Zowel thuis als in Gods huis gezegende diensten toegewenst. 

 

Een hartelijke groet van uw kerkenraad,

 

Ds. A. Simons                                                            Dhr. J. van ’t Hof

 Voorzitter                                                                    Scriba

 

 

Montfoort, 3 oktober 2020

1. Bijwonen eredienst

U kunt gebruik maken van de mogelijkheid om de eredienst bij te wonen.
Hiervoor hoeft u zich niet vooraf op te geven. Wel dient u zich in de kerk,
voorafgaand aan de eredienst, in te schrijven op een lijst.

2. Werkwijze

Leest u het gebruiksplan vooraf goed door.
Hierin staat beschreven op welke wijze de diensten en activiteiten georganiseerd worden
en wat van u verwacht wordt. Op pagina 3 zijn een samenvatting en instructies te vinden.

3. Overig

Houdt u ook de website in de gaten voor updates en meer informatie over de werkwijze.

 

 

Montfoort, 22 juni 2020

Donderdagavond 25 juni om 20.00 uur kunt u live meekijken en luisteren
met een Bijbelstudie – Kernwoorden dl.10.
Tijdens deze uitzending kunt u uw vragen door appen naar ds. Simons 06-53413407
Anoniem proberen we de vragen deze avond te beantwoorden.

Live uitzending Bijbelstudie – Kernwoorden dl.10   (aanvang 20.00 uur)

De gehouden Bijbelstudie’s kunt u nog terugkijken via  Bijbelstudie’s live

WBack To Top