hervormdmontfoort

Mededeling voor de gemeente inzake coronavirus

Update 5 april 2020, 15.00 uur

Het volgende is aangevuld ten opzichte van de vorige berichtgeving:

1. Vanaf a.s. zondag kunt u de diensten live bekijken.
.   Er is in samenwerking met de HHK een livestream gerealiseerd.

* Link voor de morgendienst (aanvang 9.30 uur).

* Link voor de middagdienst (aanvang 16.00 uur).

.   De liturgie is tijdens de dienst in de livestreams zichtbaar en op de pagina luisteren.
.   De streaming start en eindigt bij het begin en einde van de kerkdiensten.
.   Instructies over het starten en sluiten staan in de stream vermeld.
.   Komende week onderzoeken wij de mogelijkheid om, zolang de maatregelen
.   vanwege corona duren, de livestream via de eigen website te laten verlopen.

2. Aangezien de diaconie en kerkrentmeesters afhankelijk zijn van uw giften,
.   willen wij u vragen uw gift over te maken op de bankrekeningen van de kerk.
.   Dit, zodat we de behoeftigen kunnen blijven ondersteunen (diaconie) en het
.   pastoraat en de overige kosten voldaan kunnen worden (kerkrentmeesters).

.   De bankrekeningen zijn:

 

Diaconie:

NL84 RABO 0134 6807 15 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Montfoort.
U kunt hiervoor ook deze link gebruiken.

Kerkrentmeesters:

NL66 RABO 0134 6163 40 t.n.v. Hervormde Gemeente Montfoort,
wilt u erbij vermelden of de gift bestemd is voor eredienst, gebouwenfonds of predikantsplaats


U kunt ook de onderstaande link gebruiken:

Voor de eredienst

Voor het gebouwenfonds

Voor de predikantsplaats

 

3. Klik op meditatie en zingen om deze video te kunnen bekijken.

 

Update 2 april 2020, 20:00 uur

xxx

Geliefde Gemeente, een aantal mededelingen:

1. Met ingang van deze week ontvangt u tweemaal per week per app of e-mail een
.   link naar een YouTube video. Onze predikant spreekt in deze video een meditatie uit.
    Ook hoort u enkele psalmen en/of liederen die in het koor van de kerk gezongen worden
.   door Wim Timmerarends en Benjamin Simons, onder begeleiding van Rick Romijn.

2. Vanaf maandag 6 april ziet u twee borden om de kerk staan.
.   Mensen uit de stad krijgen iedere dag (m.u.v. zondag) tussen 16.00 uur en 17.00 uur
.   de gelegenheid om binnen te lopen voor hulp, een gesprek of gebed.
.   Daarbij houden wij ons aan de regels van de overheid inzake contact.
.   Dit doen wij in samenwerking met de HHK; zij zijn aanwezig op dinsdag, donderdag
.   en zaterdag en wij verzorgen de maandag, woensdag en vrijdag.
.   Op deze wijze zien wij naar elkaar om.

3. Zaterdagavond 11 april wordt er om 19.30 uur vanuit het koor van de kerk een
.   kleine Paasbijeenkomst gehouden. Dit wordt live uitgezonden.
.   Onze dominee houdt een meditatie en Wim Timmerarends hoopt enkele liederen te zingen
.   onder begeleiding van dhr. C. van den End.
.   Het programma van deze bijeenkomst vindt u op de website.

 

Update 27 maart 2020, 21:00 uur

xxx

Het volgende is gewijzigd ten opzichte van de vorige berichtgeving:

1. Vanwege de gewijzigde situatie en regelgeving zullen de kerkdiensten
.   enkel gehouden worden met de kerkenraad, koster en organist.
.   Gemeenteleden kunnen meeluisteren. De liturgie van deze dienst kunt u hier vinden.
.   Momenteel onderzoeken we de mogelijkheden voor een video verbinding.
.   Dat wordt in ieder geval niet aankomende zondag gerealiseerd.
.
2. Sinds de gewijzigde situatie zien wij een terugloop in inkomsten.

.   Aangezien de diaconie en kerkrentmeesters afhankelijk zijn van uw giften,
.   willen wij u vragen uw gift over te maken op de bankrekeningen van de kerk.
.   Dit, zodat we de behoeftigen kunnen blijven ondersteunen (diaconie) en het
.   pastoraat en de overige kosten voldaan kunnen worden (kerkrentmeesters).
.   De bankrekeningen zijn:

 

Diaconie:

Diaconale collecte voor Stichting Schreeuw om Leven:
NL84 RABO 0134 6807 15 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Montfoort
o.v.v. doelcollecte. U kunt hiervoor ook deze link gebruiken.

.

Kerkrentmeesters:
NL66 RABO 0134 6163 40 t.n.v. Hervormde Gemeente Montfoort,
wilt u erbij vermelden of de gift bestemd is voor eredienst, gebouwenfonds of predikantsplaats


U kunt ook de onderstaande link gebruiken:

Voor de eredienst

Voor het gebouwenfonds

Voor de predikantsplaats

 

3. Alle activiteiten tot en met 1 juni vervallen. Als kerkenraad denken we na of
.   we als gemeente op een alternatieve wijze bij Gods Woord stil kunnen staan.

.

Wij wensen u als kerkenraad een gezegende dienst, ook als dit op een andere wijze is dan normaal.
Houdt in gedachtenis dat Hij niet veranderlijk is (Jakobus 1:17).
.
Ps. Denkt u eraan dat aankomende zondag de tijd wordt verzet.

 

 

Update 21 maart 2020, 14:00 uur

xxx

Het volgende is aangevuld ten opzichte van de vorige berichtgeving:

1. Houdt voor, tijdens en na de kerkdienst 1,5 meter afstand tot niet gezinsleden.
.   Houdt hier rekening mee bij het plaatsnemen in de kerkzaal.
.   Wij raden kwetsbare gemeenteleden (ouderen van 65+ en zieken) aan
 .  om de kerkdienst niet te bezoeken.
.   De liturgie van deze dienst kunt u hier vinden.
xxx
2. Na de ochtenddienst zingen we als belijdenis en in verbondenheid met ons land
 .  het zesde couplet van het Wilhelmus:

xxx

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer.
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t ‘aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

xxxxxx

3. Tijdens en na de dienst wordt er niet meer gecollecteerd, om zodoende afstand tot
.   elkaar te kunnen bewaren. Aangezien de diaconie en kerkrentmeesters afhankelijk
.   zijn van uw giften, willen wij u vragen uw gift over te maken op de bankrekeningen
.   van de kerk. Dit, zodat we de behoeftigen kunnen blijven ondersteunen (diaconie)
.   en het pastoraat en de overige kosten voldaan kunnen worden (kerkrentmeesters)
.   De bankrekeningen zijn:

 

Diaconie:
NL84 RABO 0134 6807 15 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Montfoort.
U kunt hiervoor ook deze link gebruiken.

xxxxx

Kerkrentmeesters:
NL66 RABO 0134 6163 40 t.n.v. Hervormde Gemeente Montfoort,
wilt u erbij vermelden of de gift bestemd is voor eredienst, gebouwenfonds of predikantsplaats


U kunt ook de onderstaande link gebruiken:

Voor de eredienst

Voor het gebouwenfonds

Voor de predikantsplaats

xxx

4. De diaconale collecte van volgende week is bestemd voor het werk van
.   Stichting Schreeuw om Leven.
.   Informatie over het werk van de Stichting Schreeuw om Leven is hier te vinden.

.   U kunt uw gift hiervoor overmaken naar:
.   rek.nr. NL84 RABO 0134 6807 15 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Montfoort.

.   of de volgende link gebruiken: doelcollecte Schreeuw om leven


xxx
5. De VakantieBijbelWeek zal verplaatst worden naar een ander moment.
xxx
6. De Paasviering van de vrouwenvereniging van
2 april gaat niet door.

 

Update 17 maart 2020, 7:00 uur
x
Bibliotheek gesloten
Voor meer informatie zie bibliotheek
x
x
Update 14 maart 2020, 14:00 uur
xxx
De kerkenraad heeft na overleg met de burgemeester één en ander besloten.
Wat gewijzigd is ten opzichte van de eerdere berichtgeving is het volgende:
xxx
1. De kerkdiensten vinden alleen plaats in de kerkzaal,
.   dus niet in het koor van de kerk.
.   In de morgendienst kunnen gemeenteleden met de achternaam A t/m H komen.
.   In de middagdienst kunnen de gemeenteleden met de achternaam I t/m Z komen.
.   Op deze wijze is het voor iedereen mogelijk een eredienst bij te wonen
.   en wordt het aantal bezoekers beperkt.
xxx
2. Wij raden kwetsbare gemeenteleden aan (ouderen en zieken)
.   om de eredienst niet te bezoeken.
.   Voor mensen met verkoudheidsklachten of verhoging geldt ditzelfde
.   (zie eerdere berichtgeving)
xxx
3. De collecten worden niet tijdens de dienst, maar na de dienst bij de uitgangen
.   gehouden. Het betreft de twee uitgangen van de kerkzaal tegenover elkaar.
xxx
4. Alle activiteiten: kringen, verenigingen en catechisaties vervallen.
xxx

5. De kinderoppas gaat niet door.

xxx
xxx
Montfoort, 13 maart 2020
.
Gemeente,
.
Het coronavirus verspreidt zich snel. Met het oog hierop heeft de Ministeriële Commissie
Crisisbeheersing adviezen en maatregelen uitgevaardigd. Deze raken ook onze gemeente.
Met de Heidelberger Catechismus belijden wij, dat gezondheid en ziekte niet bij geval,
maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen.
.
Tegelijkertijd geeft Hij ons ook de verantwoordelijkheid om hier op een juiste en
geestelijke wijze mee om te gaan en onszelf niet onnodig in gevaar te brengen.
De kerkenraad heeft het volgende besloten:
.
1. De kerkdiensten hebben voortgang op een aangepaste wijze.
.   In de kerkzaal zullen maximaal honderd personen zitten, inclusief kerkenraad.
.   De gemeente zit verspreid over de kerkzaal. Een aantal rijen stoelen zijn      
    verwijderd en de banken met een papier met een rood kruis erop zijn afgesloten.
.   Bij binnenkomst wordt u ook naar een plek gewezen.
.   Rolstoelgebruikers, gemeenteleden die moeilijk ter been zijn en ringleiding-    
    gebruikers hebben voorrang in de kerkzaal. Wanneer het aantal van honderd      
    personen wordt bereikt, wordt u verwezen naar het koor van de kerk.
    Hier zal op een scherm de dienst te volgen zijn.
    De deuren van het schot zullen tijdens de dienst openstaan.
..
2. De collecten worden niet tijdens de dienst, maar na de dienst bij de uitgangen
.   gehouden. Het betreft de twee uitgangen van de kerkzaal tegenover elkaar en de
.   twee uitgangen van het koor van de kerk.
3. De bediening van het Heilig Avondmaal van D.V. 29 maart wordt uitgesteld.
….
4. De ouderenmorgen van D.V. 31 maart gaat niet door, net als de vrouwenvereniging
.   van D.V. 19 maart. De overige kringen blijven wel doorgaan.
..  Zonder tegenbericht van uw wijkouderling gaan de huisbezoeken ook door.
..
5. De kinderoppas gaat door en vindt plaats beneden in Rehoboth.
..
6. Wij raden aan om de adviezen van het RIVM inzake verkoudheidsklachten of
.   verhoging in acht te nemen en thuis te blijven. Kwetsbare gemeenteleden (zoals
.   ouderen en zieken) raden wij ook aan de adviezen van het RIVM in acht te nemen.
.   U hoeft zich hier niet bezwaard over te voelen.
.   De kerkdienst is online te beluisteren via: deze link
.
Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad via scriba@hervormdmontfoort.nl of met uw predikant (0348 – 469416).
Wanneer de situatie wijzigt, zal de kerkenraad u hiervan op de hoogte brengen via de website of per brief.
Voor elke activiteit in de komende weken, ook voor de andere dagen van de week, kunt u de website raadplegen.
.
Gemeente, laten we, te midden van alles wat ons overkomt niet vergeten dat we onderweg zijn naar
Goede Vrijdag en Pasen. Een tijd van bezinning, om ons te richten op de weg die Hij gegaan is.
Wij wensen u als kerkenraad de rust en de genade toe in Hem, Die een Schuilplaats is tegen de ‘vloed’.
.
Een hartelijke groet van uw kerkenraad,
..
Ds. A. Simons                                                                         Dhr. J. van ’t Hof
Voorzitter                                                                                Scriba

WBack To Top