Home

De website is op dit moment in onderhoud!

Montfoort, december 2023

Iedereen is van harte welkom om de diensten bij te wonen! 

De kerkdiensten kunt u ook live meekijken of beluisteren via pagina luisteren of kerkdiensten

De diaconie en kerkrentmeesters zijn afhankelijk van uw giften,
Wij willen u vragen uw gift over te maken op de bankrekeningen van de kerk.

De bankrekeningnummers kunt u vinden onder collecte.

 

Kerkdiensten zondag 10 december

Liturgie 10 december 2023