hervormdmontfoort

Mededeling voor de gemeente inzake coronavirus

 

Montfoort, 1 augustus 2020

Vragen bij de preek van zondagmiddag:

1. Door welk land mag Israël niet heentrekken?
2. Waarom zendt God gifslangen?
    Verdiepingsvraag: wat houdt dat zenden in?
3. Mozes is een middelaar: tussen wie bemiddelt hij?
    Wat kunnen wij daarvan leren?
4. Hoe wordt de koperen slang later in de Bijbel genoemd?
5. Naar wie wijst de koperen slang vooruit?
6. Geloofsvraag: kijk jij in vertrouwen naar de Heere Jezus?

De kerkdiensten kunt u live meekijken of beluisteren via pagina luisteren of kerkdiensten.
De liturgie van deze dienst kunt u hier vinden.

De diaconie en kerkrentmeesters zijn afhankelijk van uw giften,
Wij willen u vragen uw gift over te maken op de bankrekeningen van de kerk.

De bankrekeningnummers kunt u vinden onder collecte.

 

1. Bijwonen eredienst:

U kunt gebruik maken van de mogelijkheid om de eredienst bij te wonen.
Hiervoor hoeft u zich niet vooraf op te geven. Wel dient u zich in de kerk,
voorafgaand aan de eredienst, in te schrijven op een lijst.

2. Werkwijze:

Leest u het gebruiksplan vooraf goed door.
Hierin staat beschreven op welke wijze de diensten en activiteiten georganiseerd worden
en wat van u verwacht wordt. Op pagina 3 zijn een samenvatting en instructies te vinden.

3. Overig

Houdt u ook de website in de gaten voor updates en meer informatie over de werkwijze.

 

 

Montfoort, 22 juni 2020

Donderdagavond 25 juni om 20.00 uur kunt u live meekijken en luisteren
met een Bijbelstudie – Kernwoorden dl.10.
Tijdens deze uitzending kunt u uw vragen door appen naar ds. Simons 06-53413407
Anoniem proberen we de vragen deze avond te beantwoorden.

Live uitzending Bijbelstudie – Kernwoorden dl.10    (aanvang 20.00 uur)

De gehouden Bijbelstudie’s kunt u nog terugkijken via  Bijbelstudie’s live 

WBack To Top