Giften

De fiscus onderscheidt 2 soorten giften: gewone giften en periodieke giften.
 x
Een periodieke gift wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen de gever en de Hervormde Gemeente Montfoort.
 x
Een voordeel van een periodieke gift is dat u deze helemaal mag aftrekken van uw inkomen
als u aan de volgende 3 voorwaarden voldoet:
 x
1. U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging.
.,.,U mag zelf weten of u uw jaarlijkse gift in 1 keer of in meer keren betaalt.
2. U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar. Langer mag ook.
3. U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt.
,.,.Bijvoorbeeld na 5 jaar of als u overlijdt.
x
Formulier voor periodieke gift.
x
Heeft u vragen of wilt u een overeenkomst afsluiten neem gerust contact op met
x
Dhr. A. van Eck
vaneck@hervormdmontfoort.nl
Tel. 0348 – 471209