Privacy en cookie

 

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking (AVG) in werking getreden.
Vanaf die datum gelden in alle EU-landen dezelfde wettelijke bepalingen met betrekking tot privacy.
Door de AVG worden de privacyrechten versterkt en worden verplichtingen opgelegd
aan instellingen die persoonsgegevens verwerken.

Ook kerkgenootschappen moeten voldoen aan de bepalingen van de AVG. De Protestantse Kerk in Nederland
en de gemeenten moeten en willen uiteraard zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens en de privacy
van haar leden en bezoekers en overige betrokkenen. Privacy is van belang.
Juist ook in de kerk waar mensen soms op hun kwetsbaarst zijn.

Een goed privacybeleid zorgt ervoor dat de persoonsgegevens van iedereen gewaarborgd zijn,
dat gegevens beveiligd worden en alleen worden gebruikt als dat in de kerk nodig is.
De AVG laat alle ruimte voor kerken om hun taak te vervullen en gebruik te maken van persoonsgegevens,
zolang de verwerking met voldoende waarborgen is omkleed.

Klik hier voor de actuele versie van de privacyverklaring van de Hervormde Gemeente Montfoort.