De kerk

Het kerkgebouw te Montfoort

 

Van het vroegste kerkgebouw is weinig bekend. Dit kerkje stond volgens de overlevering op Heeswijk. Waarschijnlijk is dit omstreeks 800 verwoest door de Noormannen. In de tiende eeuw begon de bisschop van Utrecht met de wederopbouw  van de kerken en kapellen.

 

In 1302 wordt in de oorkonde gesproken over de kerk in Montfoort. De stichter van Montfoorts kerk is burggraaf Hendrik III geweest. (met o.m. als doel het patronaatsrecht te verwerven) Dit hield in: een vinger in de pap bij: de benoeming van de pastoor, beheer over de geschonken goederen, aanstellen kerkmeesters enzovoort. De kerk is oorspronkelijk gewijd aan evangelist St. Jan (Johannes). De eerste pastoor heette Wilhelmus van Ysselstein.